Folk flower

KUP za 145 zł nettoZAMÓWIENIE LOGOZMIANY DO PROJEKTU:

*Wskaż zmianę kolorystyki oraz nazwę do wprowadzenia.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

DANE DO FAKTURY:

*Osoby prywatne proszę o wypełnienie pól z pominięciem numeru NIP, firmy proszę o wypełnienie wszystkich danych.

NAZWA FIRMY LUB IMIĘ I NAZWISKO
ULICA I NUMER:
KOD POCZTOWY:
MIASTO:
NUMER NIP:
OSOBA KONTAKTOWA IMIĘ I NAZWISKO:
TELEFON:
EMAIL:Akceptuję powyższe koszty*
Podana cena jest kwotą netto – należy doliczyć 23% VAT.
Nabywca wyraża zgodę na otrzymanie faktury w wersji elektronicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 20.12.2012 r.)
Tak, proszę o wystawienie faktury proforma*

Warunki zamówienia *
Zamówienie dotyczy gotowego projektu logo, które w ramach realizacji zlecenia zostanie dopasowane do wytycznych kupującego. Zmiany mogą dotyczyć nazwy firmy oraz kolorystyki. W ramach zamówienia zostanie przesłana drogą elektroniczną faktura proforma, po której opłaceniu zostanie przesłane logo kupującego. Logo dostarczane jest w grafice wektorowej w formatach cdr. i pdf. oraz pliki grafiki rastrowej jpg. png. W ramach projektu logo zostanie podpisana umowa o przeniesienie praw autorskich na kupującego.
Akceptuję*